NAUKA

Poniżej zamieszczamy fragmenty rozprawy doktorskiej dr Andrzeja Bielaka pt. "Metody projektowania sond rakietowych do pomiaru parametrów górnych warstw atmosfery" wydanej w 1978 roku przez Politechnikę Warszawską Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej". Przedstawione fragmenty zawierają analizę metod pomiarów parametrów górnych warstw atmosfery i rakiet stosowanych do prób polskiej aparaturty meteorologicznej. Praca powstała w oparciu o badania przeprowadzone w latach 1957-1974 przez naukowców pod kierownictwem prof. Jacka Walczewskiego.