WYWIADY ZE ŚWIADKAMI WYDARZEŃ

W ramach projektu "Dosięgnąć Nieba" przeprowadzono wywiady filmowe z naukowcami, którzy brali udział w polskim programie badań rakietowych, a w tym ze: Zbigniewem Baranowskim, Andrzejem Bielakiem, Zbigniewem Boniorem, Ryszardem Budziszakiem, Andrzejem Ksykiem i Jerzym Zygielem.

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty przeprowadzonych wywiadów.


Autor zdjęć: Piotr Augustynek, operator dźwięku: Krzysztof Ridan.

W trakcie projektu zamierzano również przeprowadzić wywiad z prof. dr hab. Jackiem Walczewskim, kierującym całym programem rakietowym, niestety na miesiąc przed planowanym wywiadem Pan Jacek Walczewski zmarł.
Dzięki życzliwości Piotra Augustynka zamieszczamy fragmenty wywiadu zrealizowanego z profesorem Walczewskim trzy lat temu.
 
Wszystkie załączone materiały filmowe można oglądać w jakości HD.

prof. dr hab. Jacek Walczewski

dr Andrzej Bielak

mgr inż. Andrzej Ksyk

inż. Zbigniew Baranowski

Zbigniew Bonior

Ryszard Budziszak

Jerzy Zygiel